Osmo Torkad Kogödsel 100 % naturlig

Osmo® Torkad Kogödsel 100 % naturlig
Osmo Torkad Kogödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Torkad Kogödsel
100 % naturligt jordförbättringsmedel

Osmo Torkad Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel – det idealiska alternativet till färsk stallgödsel. Torkad Kogödsel ökar jordens humusinnehåll, berikar jorden med organiskt material och förbättrar dess struktur. Det bästa resultatet uppnås om den torkade kogödseln tillförs jorden innan sådd och plantering inleds. Kan används som allroundmedel i trädgården, vid anläggning av gräsmattor såväl som prydnads- och köksträdgårdar.

Dosering:

25 kg/100 m2.

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
10 kg (11127)