Osmo® Torkad Kogödsel 100 % naturlig
Osmo Torkad Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel – det idealiska alternativet till färsk stallgödsel. Torkad Kogödsel ökar jordens humusinnehåll, berikar jorden med organiskt material och förbättrar dess struktur. Det bästa resultatet uppnås om den torkade kogödseln tillförs …

Osmo® Torkad Kogödsel 100 % naturlig