Rosgödsel
Osmo Rosengödsel är ett naturligt och fingranulerat gödselmedel för gödsling av blommande rosor. Kan användas till alla typer av rosor. Osmo Rosengödsel är en organisk specialgödsel, speciellt utvecklad till rosor.

Osmo® Rosgödsel 6-2-8 + 2% Mg

Rosjord
Rosjorden uppfyller högsta krav på en sund planteringsjord, och är sammansatt av värdefulla sphagnumarter. Osmo Rosjord Premium med gynnsamma mikroorganismer, tång och bentonitlera är avsedd för utomhusanvändning, vid nyplantering och omplantering.

Osmo® Rosjord med gynnsamma mikroorganismer

Myco Växt START
En naturlig och perfekt starthjälp och gödsel till alla växter i trädgården. Används i köksträdgården och växthuset före sådd eller plantering samt före utläggning av rullgräs och vid sådd av gräs. Myco Växt START säkerställer god tillväxt.

Osmo® Myco Växt START 3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe