Vertigazon Gräsmattegödsel
Osmo Vertigazon är långtidsverkande. Tillför gräsmattan de nödvändiga näringsämnena för optimal tillväxt, färg och hälsa. Samtidigt bromsas existerande mosstillväxt och vertikalskärning blir överflödig. Komposterande bakterier säkerställer att filtlagret och den döda mossan i gräsmattan effektivt.

Osmo® Vertigazon Mossborttagare och Gräsmattegödsel 6-1-17 + 2 % Mg

Universal Gräsmattegödsel
Universal Gräsmattegödsel är sammansatt av både snabb och långsamverkande kväve, med direkt och synligt resultat. Gödseln berikar rotzonen med organiska ämnen. Organisktmineraliskt gödselämne som passar till varje typ av gräsmatta. Högt magnesiuminnehåll ger djupgrön färg.

Osmo® Organisk Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 + 2 % Mg

Höstgödsel
Gödseln är långsamverkande, och den tillför gräsmattan de näringsämnen som krävs för att den ska hålla sig i toppform genom hösten och fram till våren. Ger upp till tre månaders effekt. Motverkar mossbildning och säkerställer en djupgrön gräsmatta hela vintern. – godkänd för ekologisk odling

Osmo® Höstgödsel 5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe

Myco Växt START
En naturlig och perfekt starthjälp och gödsel till alla växter i trädgården. Används i köksträdgården och växthuset före sådd eller plantering samt före utläggning av rullgräs och vid sådd av gräs. Myco Växt START säkerställer god tillväxt.
– godkänd för ekologisk odling.

Osmo® Myco Växt START 3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Universal Trädgårdsgödsel
Osmo Universal Trädgårdsgödsel är sammansatt av utvalda, nyttiga och naturliga grundämnen. Helt utan tillsats av kemiska ämnen. Produkten är berikad med tång och magnesium. Förbättrar jordens mikrobiologi och ökar jordens humusinnehåll. En riktigt bra organisk gödsel av allroundtyp.

Osmo® Universal Trädgårdsgödsel 6-2-6 + 2 % Mg

Torkad Kogödsel
Torkad Kogödsel ökar jordens humusinnehåll och berikar jorden med organiskt material. Det bästa resultatet uppnås om den torkade kogödseln tillförs jorden innan sådd och plantering inleds. Torkad Kogödsel är ett naturligt jordförbättringsmedel – det idealiska alternativet till färsk stallgödsel.

Osmo® Torkad Kogödsel 100 % naturlig