Osmo Myco VÄXTSTART inkl Mykorrhiza och bakterier

Osmo® Myco VÄXTSTART 3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

KRAV logo og 100 % organisk
Osmo Myco VÄXTSTART
Improved Formulation icon

Hitta återförsäljare

Osmo Myco VÄXTSTART
100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, Mykorrhiza och bakterier
– godkänd för ekologisk odling

Osmo Myco VÄXTSTART medverkar till att den naturliga biologin i jorden är optimal, då produkten ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. När det finns massvis med liv i jorden, motverkar det många angrepp av sjukdomar och skadedjur, eftersom växterna då är i optimalt skick. Produkten är en fullständigt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organiska humuspartiklar och en rejäl omgång av de gynnsamma Mykorrhiza-svamparna samt Bacillus sp. och Azospirillium sp. mikroorganismer. Osmo Myco VÄXTSTART är en miljövänlig och hållbar produkt. Samtliga ingredienser är godkända för ekologisk produktion.

Osmo Myco VÄXTSTART blandas med trädgårdsjord eller krukjord. Följ doseringen och blanda ut produkten ordentligt i trädgårds- eller krukjorden. Fyll nu planteringshålet eller krukan med jordblandningen. Vattna rejält efter planteringen. Använd också Osmo Myco VÄXTSTART tillsammans med kompost eller andra jordförbättrande produkter.

Du kan använda Osmo Myco VÄXTSTART till följande växtgrupper:

  • Krukväxter
  • Sommarblommor
  • Perenner
  • Kryddörter
  • Grönsaker i växthuset, köksträdgården eller odlingslådan
  • Buskar – även frukt- och bärbuskar
  • Rosor
  • Klängväxter
  • Träd och fruktträd
  • Den nyplanterade häcken

Gödselinformation

Osmo Myco VÄXTSTART 3-1-3 är ett 100 % organiskt NPK-gödselämne med magnesium, järn, svavel, humusämnen, tång, Arbuskulär (endo)- och ektomykorrhiza-nyttosvampar samt Bacillus sp. och Azospirillium sp., som är gynnsamma mikroorganismer. Produkten har bl.a. utvunnits ur tångmjöl, fjädermjöl och mjöl av kakaoskal, bergsfosfat och vinass. Innehåller inte hönsgödsel.

Dr. Ir. Jacqueline Baar, Biomygreen BV, Holland:
“Mycorrhizal fungi and bacteria are natural soil organisms. They are beneficial for plants and trees. Use of mycorrhizal fungi and bacteria stimulate root growth, increase plant health and reduces sensitivity to drought. These soil organisms improve soil structure. Plants and trees with mycorrhizal fungi absorb two to three times more CO2 than plants with hardly or no mycorrhizal fungi”.

Dosering:

5-10 kg/100 m2. 50-100 gram/växt.

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
700 g (11157)
5 kg (11158)

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: vinass*, fjädermjöl*, mjöl av kakaoskal*, bergsfosfat* och tång
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering