Osmo Bio Rosgödsel

Osmo® Rosgödsel 6-2-8 + 2 % Mg


Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Rosgödsel
100 % organisk gödsel med magnesium och tång
– godkänd för ekologisk odling

Osmo Rosengödsel är ett naturligt och fingranulerat gödselmedel för gödsling av blommande rosor. Kan användas till alla typer av rosor. Osmo Rosengödsel är en organisk specialgödsel, speciellt utvecklad till rosor.

Osmo Rosengödsel innehåller 2 % magnesium och 5 % tång, vilket garanterar livskraftiga växter och blommor i intensiva färger.

Tång har i alla tider använts som naturligt gödselmedel i kustområdena till växter, blommor och köksträdgårdar. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en sund tillväxt och bra jord.

Besläktade produkter:
GroGreen® Feed & Shine Rosor

Dosering:

3,5 kg/100 m2, 2-3 gånger om året

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
Säckar: 2 kg (10814DIS-10814R), 5 kg (10815), 10 kg (11563)

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: råfosfat*, fjädermjöl*, tång, mjöl av kakaoskal*, blodmjöl* och vinass*
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering