Osmo Organisk Universal Gräsmattegödsel

Osmo® Organisk Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 + 2 % Mg
Osmo Organisk Universal Gräsmattegödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Organisk Universal Gräsmattegödsel
Miljövänlig, organisk gödsel med magnesium

Osmo Universal Gräsmattegödsel är en organiskt baserat allround gödsel som passar till alla typer av gräsmattor. Produkten är miljövänlig och skonsam mot gräs och natur. Osmo Universal Gräsmattegödsel kan användas både vid anläggning av gräsmattor och till vanlig skötsel av gräsmattor.

Gräsmattegödseln är berikad med extra magnesium, som ger gräsmattan en djupgrön färg i månader. Universal Gräsmattegödsel är sammansatt av två typer av kväve. Det innebär att gödseln ger en effekt ”här och nu”, men också på längre sikt. Det tillsatta ureakvävet frigörs ganska snabbt och ger god tillväxt. Gödselns innehåll på 6 % naturligt kväve görs tillgängligt för gräset genom mikroorganismerna i jorden. Kvävet frigörs inte så snabbt. Därför är en organisk gödsel långtidsverkande.

Denna speciella kombination av näringsämnen garanterar att gräset växer jämnt och homogent under en period på sex till åtta veckor. Osmo Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 (+2 % Mg) används två till tre gånger om året. Kontinuerlig användning av organisk gödsel bidrar till en frisk och stark gräsmatta som har kraft nog att stå emot slitage, sjukdom och torka.

Dosering:

3 kg/100 m2, 2-3 gånger om året

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
5 kg (11650)
10 kg (11111)
20 kg (11110)