Osmo Buxbom Gödsel

Osmo® Buxbom Gödsel 7-2-5 + 2 % Mg
Osmo Buxbom Gödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Buxbom Gödsel
100% organisk gödsel med magnesium och tång – godkänd för ekologisk odling

Osmo Buxbom Gödsel är ett 100 % naturligt och fingranulerat gödselmedel för gödsling av buxbom. Kan användas till alla typer av buxbom.

Osmo Buxbom Gödsel innehåller 2 % magnesium och 5 % tång, vilket garanterar livskraftiga växter med vackra gröna blad.

Tång har i alla tider använts som naturligt gödselmedel i kustområdena till plantor, blommor och köksträdgårdar. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en sund tillväxt och bra jord. Raka rader med gröna häckar, omväxlande med fristående, kul- eller kägelformad eller figurklippt buxbom, ger trädgården stil. I en i övrigt naken vinterträdgård står buxbomen fortfarande vackert grön. Trädgårdens buxbom hålls i god form med Osmo Buxbom Gödsel.

Osmo Buxbom Gödsel är skonsam och långtidsverkande. Kan användas till både nya och äldre växter. Ingen risk för att växter eller rötter bränns. En 100 % miljövänlig produkt.

Dosering:

Vid plantering i trädgården: 50-100 g/m2 blandas ner i planteringsjorden före plantering.
Vid plantering i krukor: 5-10 g/liter blomjord före plantering.

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
Säckar: 5 kg (11649)

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: råfosfat*, fjädermjöl*, tång, mjöl av kakaoskal*, blodmjöl* och vinass*
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering