Osmo Bio Höstgödsel

Osmo® Bio Höstgödsel 5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe
Bio Höstgödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Bio Höstgödsel
100 % organisk gödsel med magnesium, järn och tång samt mikroorganismer
– godkänd för ekologisk odling

Gödseln är långsamverkande, och den tillför gräsmattan de näringsämnen som krävs för att den ska hålla sig i toppform genom hösten och fram till våren. Ger upp till tre månaders effekt. Motverkar mossbildning och säkerställer en djupgrön gräsmatta hela vintern. Framställd av fjädermjöl, vinass, torkad tång och mjöl av kakaoskal. Främjar ett friskt mikroliv i jorden och en god jordstruktur.

Dosering:

Gräsmattor, träd och buskar: 5 kg/100 m2

Form:

Fingranulerad

Beställningsnr:
10 kg (11155)