Osmo Krukgödsel

Osmo® Krukgödsel 7-2-6
Osmo Krukgödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Krukgödsel
Krukgödsel med tång och extra järn

Flytande NPK-gödselmedel med makro- och mikronäringsämnen till terrassväxter. T.ex. krukor, balkonglådor och amplar. Ger kraftig tillväxt och blomning med ett friskt och starkt rotnät. Snabbverkande.
Osmo Krukgödsel är tillsatt 2,5 % tångextrakt som innehåller naturliga spårämnen och mineraler. Tång används som en naturlig biostimulans för att ge växterna optimal trivsel och hälsa.

Dosering:

5 ml/1 l vatten. 1 kapsyl (20 ml) till 4 l vatten.

Användning:

April-september. Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Beställningsnr:
1 liter (11701)