Osmo Universalgödsel

Osmo® Universalgödsel 3-0-5
Osmo Universalgödsel

Osmo Eco Friendly

Hitta återförsäljare

Osmo Universalgödsel med tång
– godkänd för ekologisk odling

Flytande 100 % organiskt gödselmedel. För hållbar tillväxt. Stimulerar mikrofloran i jorden och ger friska och starka växter. Helt naturligt. Används både inom- och utomhus. Osmo Universalgödsel är tillsatt 10 % tångextrakt som innehåller naturliga spårämnen och mineraler.

Dosering:

5 ml/1 l vatten. 1 kapsyl (20 ml) till 4 l vatten.

Användning:

April-oktober. Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Beställningsnr:
1 liter (11114)

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: vinass*, melass* och tång
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering