E. Marker A/S, som är Osmos danska importör, är ett dynamiskt företag i Padborg. Vi säljer och ger råd om bl.a. biologiska lösningar för skötsel av golfbanor, fotbollsplaner, gröna anläggningar och privata trädgårdar. E. Marker A/S äger dessutom varumärket GroGreen®, som kompletterar vårt Osmo-produktsortiment.

Osmo® tänker miljö genom hela produktionen

Det är solen som ger energi åt Osmos CO2-neutrala produktionsapparat… och naturen levererar växtkraften i de organiska skötselprodukterna från Osmo

Osmos trädgårdsskötselprodukter importeras av E. Marker A/S i Bov vid Padborg, och säljs via trädgårdscentra och plantskolor i Danmark och Sverige. Produktionen sker i en modern anläggning hos det belgiska företaget Fertira NV, som specialiserat sig på framställning av organiska och organisk-mineraliska gödselprodukter. Osmo produceras på ett miljövänligt sätt, och en stor del av energin kommer från solen.

Vi har som företag under de senaste årtiondena arbetat målinriktat med att utveckla ett starkt, biologiskt koncept för skötsel av bl.a. golfbanor och privata trädgårdar. Som trädgårdsägare kan du vara säker på att Osmos produkter ger dig goda resultat i trädgården. Många av Osmos gödselprodukter används också i professionella sammanhang på golfbanor och fotbollsplaner samt av anläggningsträdgårdsmästare.

Osmos serie av miljövänliga trädgårdsskötselprodukter:

 • Osmo organisk gödsel (granulerad) till gräsmattor, större trädgårdar, mindre trädgårdar, rabatter, terrasser och växthus.
 • Organisk, flytande gödsel med tång
  Osmos flytande NPK-gödsel innehåller en av naturens egna vitaminkällor – nämligen tång! Tång används som en naturlig biostimulans för optimal trivsel och växthälsa.
 • Myco växtstart med Mykorrhiza
  Osmos växtstartsprodukt med endomykorrhiza garanterar växterna en bra upptagning av näringsämnena och gynnar mikrofloran.
 • Naturlig jordförbättring
  Osmo Torkad Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel för ekologisk odling och t.ex. urban farming.
 • Dekorationsbark
  Osmos pinjebark har en vacker rödbrun färg och fås i olika storlekar, från fina till mellanstora spånor.
 • Näringsrik plantjord
  Osmos plantjord är rik på naturlig näring. Den är även fuktbevarande, vilket innebär att det inte går åt lika mycket vatten.

Solen levererar energin till Osmos CO2-neutrala produktionsapparat, och naturen levererar växtkraften i Osmos organiska trädgårdsskötselprodukter.

Klimatförändringar, miljöhänsyn, restriktioner i samband med användning av vatten, gödsel och pesticider har kommit för att stanna. Därför är vi mycket angelägna om miljön. Vårt fokus ligger på hållbarhet; det handlar om att förebygga snarare än bota. Trädgårdsägare och andra som använder Osmos trädgårdsprodukter kan därför glädja sig åt en frodig och miljövänlig oas, där familjen kan äta vad de vill av frukt och grönt – utan risk!

Med vänliga hälsningar

Carsten Marker, VD

E. Marker A/S

Osmo är bra både för miljön och för trädgårdsägarna!