Miljöpolicy för E. Marker A/S

  • E Marker A/S ska under 2019 genomgå utbildningen sparsamt körsätt
  • Efterhand som leasingkontrakten på företagets bilar går ut, ska vi ersätta inom rimlig ekonomisk gräns med nya miljövänligare fordon.
  • Vi ska alltid se över om vi kan hitta bättre lösningar på displayer och förpackningar. Såsom bättre etiketter för att minska solblekning mm, så de håller på butikernas hyllor.
  • Vi ska ständigt jobba på att minska svinn och returer för att minska onödig transport.
  • Vi ska jobba på att hitta bra transportlösningar till de destinationer där det finns som alternativ.
  • Vi jobbar ständigt på att minska förbrukningsmaterial, som utskrifter, papper mm.
  • Vi planerar noga våra resor för att minska på körsträckor och flygturer.
  • För att minska på inleveranser beställer vi stora mängder åt gången för att minska på transporter
  • Vi använder oss mer och mer av videokonferenser för att minska på körsträckor
  • Vid utveckling av produkter använder vi oss till största delen av naturliga råvaror, vårt mål är att våra kunder ska kunna få de bästa naturliga produkterna och ett komplett sortiment av produktionshjälpmedel för ekologisk odling.