INFORMATION OCH INSPIRATION

Företag …

E. Marker A/S
E. Marker A/S är en importör och distributör av Osmo produkter. Företaget erbjuder lösningar för professionella – greenkeepers, trädgårdsmästare, groundsmen och andra. Besök oss för mer information om våra produkter för vård av golfbanor, fotbollsplaner, parker, trädgårdar, dammar och sjöar.

Ecoturf AB
Våra produkter distribueras i Sverige av Ecoturf AB.

Osmo International NV
Belgiskt företag specialiserat på tillverkning av ekologiska och miljövänliga gödselmedel, planteringsjord etc.

Trädgården …

LEGOLAND® Billund
Osmo® är den självklara leverantören av organiska och miljövänliga gödselprodukter till LEGOLAND® Billund.

Rhododendron
Den danska rhododendron specialisten Niels Skjøldberg har testat Osmos organiska surjordsgödsel. Läs om resultatet och se hans hemsida.

Övrigt …

Webmaster
Om du upplever tekniska problem och liknande, vänlig kontakta vår webmaster Peter Simonsen.