Ekologisk odling – mer smak i köksträdgården med Osmos organiska gödselmedel

Ekologisk odling – mer smak i köksträdgården med Osmos organiska gödselmedel – helt naturligt!

Organiska gödselmedel från Osmo® gynnar både växterna och jorden i köksträdgården. Flera av våra organiska gödselmedel är godkända för ekologisk odling – ett idealiskt och miljövänligt alternativ för friland, krukor, rabatter, växthus och urban gardening!

Osmos organiska gödselmedel tillför jorden näringsämnen, mineraler och organiskt material som främjar mikrolivet i jorden.

Frukter och grönsaker från din egen trädgård är det allra bästa. De är helt fräscha, och dessutom behöver du inte oroa dig för att du ska få i dig kemikalierester tillsammans med vitaminerna när du äter av din egen skörd. Det finns alltså all anledning att bry sig om växterna i köksträdgården, så att du maximerar utbytet av dina insatser. Organisk gödsel är det givna valet till köksträdgården, eftersom den naturliga gödningen också förbättrar den ekologiska balansen i din trädgård. Grönsaker som odlats med hjälp av organisk gödsel är helt enkelt sundare och godare.

Använd organisk gödsel till friland, krukor, rabatter, växthus och kolonilotter


Som redan nämnts är flera av våra gödselprodukter godkända för ekologisk odling, och de är bland annat försedda med det svenska KRAV-märket, vilket är en extra garanti för att det handlar om kvalitetsprodukter med fokus på hållbarhet. Osmo® är KRAV-certifierad via Kiwa Certifiering

Organisk gödsel från Osmo har en sammansättning som innebär att växterna får ett brett spektrum av näringsämnen, samtidigt som den naturliga balansen i jorden förbättras. Gödseln innehåller organiskt material som främjar den mikrobiologiska aktiviteten i jorden, vilket kommer växterna till godo. Gödselmedel från Osmo innehåller även tång, som tillför växterna spårämnen och mineraler. Resultatet blir friskare växter i trädgården. Friska växter med ett bra rotnät är mer motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur.

Våra organiska gödselmedel säljs till privata genom trädgårdscentra och växtcentra i Danmark och Sverige.