E Marker A/S, Padborg, Danmark

Danmark (huvudkontor)

E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
T: +45 74 67 08 08
F: +45 79 30 41 90
E: info@emarker.dk
www.emarker.dk

Sverige

Ecoturf AB
c/o Revikonsult
Landskronavägen 25 A
252 32 Helsingborg
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se

Norge

TF-Sport AS
(Återförsäljare av linjemålning)
Vinkelveien 51
3027 Drammen
T: +47 913 46 167
E: ivar@tfsport.no
www.tfsport.no

 

Global Turf Systems
(Återförsäljare av gödsel)
Gamleveien 246
1472 Lørenskog
T: +47 90247979
E: on@globalturfsystem.com
www.globalturfsystem.com

I Sverige marknadsförs och säljs alla våra produkter till golfbanor, idrottsanläggningar, kommuner, park och trädgårdsanläggningar, detaljhandel samt övriga kunder via Ecoturf AB. Ecoturf AB ägs till 100% av E. Marker A/S Danmark. I Norge säljs linjemålning av TF-Sport AS och våra gödselprodukter av Global Turf Systems.

Danmark


Carsten Marker,
CEO/VD
E: carsten@emarker.dk
M: +45 40 59 74 67

Carsten har många års erfarenhet av rådgivning och försäljning av biologiska lösningar till golfbanor, fotbollsplaner, trädgårdsanläggningar och parker.


Susanne Marker, Ekonomi/Administration
E: susanne@emarker.dk
M: +45 40 77 85 26

Susanne sköter den dagliga administrationen och bokföringen. Susannes röst är den första du hör när du ringer kontoret i Danmark.


Bjarne Palsov,
Försäljningschef i Danmark
E: bjarne@emarker.dk
M: +45 40 17 72 22

Bjarne har arbetat med sälj och marknadsföring i golfbranchen sedan 1988. Bjarne har ansvar för försäljningen av E. Marker varumärke i Danmark.


Jan Kjær Rasmussen,
Säljkonsulent
E: jan@emarker.dk
M: +45 30 55 26 78

Jan är säljkonsulent för Sjælland och Sverige samt rådgivare för danska och svenska kommuner. Jan är utbildad “Groundsman”.

Sverige


Jan Kjær Rasmussen,
Säljkonsulent, Ecoturf AB
E: jan@ecoturf.se
M: +46 073 301 51 00

Jan är säljkonsulent för Sjælland och Sverige samt rådgivare för danska och svenska kommuner. Jan är utbildad “Groundsman”.

Tyskland


Daniel Neuenhagen,
Säljkonsulent
E: daniel@emarker.de
M: +49 152 58493275

Daniel Neuenhagen är ansvarig för försäljning och rådgivning på golf och idrottsplatser i nordöstra Tyskland.

 


Henry Baldwin,
Säljkonsulent
E: henry@emarker.de
M: +49 1520 1422244

Henry Baldwin ansvarar för rådgivning och marknadsföring i Tyskland. Han är utbildad vid Elmwood College i Skottland och har stor erfarenhet, bland annat från sina 18 år som chefsgreenkeeper för Parkland-banorna i Bonn-området.